SENTÈNCIES ENTORN LA DENOMINACIÓ 'Enginyer d'Edificació':

ANTECEDENTS: El Tribunal Suprem va fallar, mitjançant sentència de 9 de març de 2010, l'anul·lació de la denominació 'Enginyer d'Edificació' [Llegir la sentència]

  
09/03/12: El TSJ de Madrid declara ajustado a derecho el Título de Grado en Ingeniería de Edificación de la Universidad de Alcalá
  
23/12/11: El TSJ de Madrid declara ajustado a derecho el Título de Grado en Ingeniería de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid 
  
19/12/11: Nota de premsa del CGATE sobre el recurs davant els tribunals europeus 
  
11/05/11: Nota de premsa del CGATE sobre la sentència a favor de la Universitat Antonio de Nebrija 
  
11/05/11: Auto del Tribunal Suprem anul·lant la sentència contra la Universitat Antonio de Nebrija
  
29/04/11: Manifestación en defensa del título de Grado de Ingeniero de Edificación
  
Dossier de Premsa (CGATE) Concentraciones de estudiantes y título de Grado en Ingeniería de Edificación (06/04 al 13/04/11)
  
19/04/11: El CGATE defensa el títol de 'Grau en Enginyeria d'Edificació' de les universitats del País Vasc, Burgos i San Pablo CEU
  
14/04/11:Admés a tràmit el recurs presentat pel CGATE contra la sentència relativa a la reserva de nom de 'Grau en Enginyeria d'Edificació'
  

31/03/11:Publicada al BOE la sentència sobre el Grau en Enginyeria d'Edificació de la Universitat Antonio de Nebrija, i admesos a tràmit els incidents per a la seva anul·lació (31/03/11)

  

28/03/11:  Carta de la Secretaría General de Universidades al respecte de la sentència entorn el títol d'Enginyer d'Edificació de la Universitat de Nebrija

  

23/03/11:  Informe de l'Assessoria Jurídica del CGATE: 'Título de Grado en Ingeniería de la Edificación'

  

23/03/11:  Declaración conjunta de "La conferencia de Directores de Centros que imparten Arquitectura Técnica e Ingeniería de la Edificación" en España a raíz de la convocatoria hecha para Rectores y Directores por parte del Director General de Política Universitaria.

  

16/03/11:  Comunicat del CGATE: Recursos contra el Grau en Enginyeria d'Edificació 

  

14/03/11:  Comunicat del CGATE entorn el títol d'Enginyer d'Edificació de la Universitat de Nebrija

  

10/11/10:  Resposta del Govern en seu parlamentària a la qüestió plantejada per un diputat del Grup Parlamentari Popular: '¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno a la vista de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2010, respecto a la nulidad declarada de la reserva de denominación del título de Graduado en Ingeniería de Edificación para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico?'

  

08/06/10:  Anàlisi jurídica relativa a la sentència del TS redactat pel despatx d'advocats Roca Junyent

  

03/05/10: Conferència de directors de centres universitaris d'Arquitectura Tècnica i Enginyeria d'Edificació: Informe als alumnes

  

29/04/10: RECURS DEL CGATE: Presentació de l'Incident de nul·litat d'actuacions

  

30/03/10: COMUNICAT DEL CGATE: Comunicat informatiu sobre la sentència del Tribunal Suprem de 9 de març de 2010 (notificada el 30/03/10), sobre 'GRADUAT EN ENGINYERIA D'EDIFICACIÓ', acordat per la Junta de la Corporació

 

Al·legacions a la Llei Òmnibus, i recursos d'inconstitucionalitat

  
 

27/10/2010: Comunicació del CGATE, sobre els recursos d'inconstitucionalitat presentats a la Llei 25/2009 'Llei Òmnibus' pels col·legis de Catalunya i Canàries

  

20/10/2010: Resolució IRP/3289/2010 (DOGC Núm.5738, de 20/10/2010), per la qual es fan públics els acords consensuats entre la Generalitat i l'Estat, relatius a 3 qüestions (visat obligatori, memòria anual i honoraris), en el marc del procediment negociat previ a la interposició per part de la Generalitat d'un recurs d'incostitucionalitat contra la Llei Òmnibus.

  

Publicació del Reial Decret, amb entrada en vigor el dia 1 d'octubre de 2010

  

 El BOE Núm.190, de 6/8/2010, publica el Reial Decret 1000/2010, sobre el visat col·legial

  

JUNY de 2010: Comunicat del CGATE amb la darrera documentació incorporada a l'expedient del Projecte de Reial Decret sobre visat col·legial obligatori

  

CONTÉ:

- Informe de valoración general de las principales alegaciones recibidas elaborado por la Dirección General de Política Económica (DGPOLECO) del Mº de Economía y Hacienda

- Informe de valoración elaborado por la (DGPOLECO) sobre las alegaciones presentadas por las Comunidades Autónomas

- Informe de valoración elaborado por la (DGPOLECO) sobre los informes ylas alegaciones presentados por organizaciones colegiales de ámbito estatal (parcial)

- Informe de valoración elaborado por la (DGPOLECO) sobre las alegaciones presentadas por las organizaciones colegiales de ámbito inferior al estatal

  

ARREL DE LA PUBLICACIÓ EL MES DE MAIG DEL PROJECTE DE REIAL DECRET SOBRE EL VISAT COL·LEGIAL QUE DESENVOLUPA LA LLEI ÒMNIBUS, ELS COL·LEGIS ES POSICIONEN EN CONTRA DE LA SEVA APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR AMB EL REDACTAT PRESENTAT.

  

Les accions dutes a terme des del COAATT són les següents:

06/05/10:  El COAATT subscriu el manifest en contra del reial decret redactat pels col·legis professionals

 

12/05/10:  Informe de l’Assessoria Jurídica del COAATT, en resposta a la consulta de la Generalitat al voltant del projecte de Reial Decret sobre obligacions de visat.

 

20/05/10:  Presentació al Ministeri d’Economia i Hisenda de les signatures recollides entre els col·legiats i treballadors en defensa de la professió i en contra de l’aprovació del Reial decret sobre el visat.

 

19/05/10:  Al·legacions presentades pel COAATT a la Ministra de Economía i Hisenda

 

25/05/10:  Escrit d'al·legacions elaborat pel Consejo General de la Arquitectura Técnica de España

 

21/05/10:  Al·legacions complementàries presentades pel COAATT a la Ministra de Economía i Hisenda

  
31/05/10:  Al·legacions presentades per Unión Profesional
  

PER SABER-NE MÉS:

  

 

Dossier de premsa elaborat pel CGATE

  

Dossier de premsa sobre la manifestació del 07/05/10, elaborat pel COAATT

  

Plataforma 'Por una sociedad más segura'

  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52