La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’Exercici de Professions Titulades i Col·legis Professionals, en el seu article 9.1 estableix:

“1.- Els professionals titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de llur professió.”

 

Per tant, tot arquitecte tècnic/enginyer d'edificació ha de tenir concertada una pòlissa de responsabilitat civil professional, ja que n'és responsable durant l'execució de l'obra com també en la decennal, que comença a comptar des de  la signatura del certificat final d'obra.
 
Per aquest motiu, és important tenir ben coberta la responsabilitat civil de l’exercici professional, tant per les obres en execució com per la responsabilitat decennal, ja que les reclamacions, tant judicial com extrajudicials, són de quantitats considerables al respecte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52