Qui pot col·legiar-se com a col·legiat NO RESIDENT al COAATT?

L'aparellador, arquitecte tècnic, enginyer d'edificació, col·legiat resident en qualsevol altre Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de l'Estat, que vulgui incorporar-se al COAATT de forma voluntària.

Documentació que es precisa

  1. Fotocòpia del DNI
  2. Certificat del Col·legi de residència concretant que es manté la residència al citat Col·legi i es vol la condició no resident a COAATT
  3. Foto tamany carnet en format digital
  4. Omplir instància col·legial
  5. Omplir document de protecció de dades

Quotes 2017

Quota d'incorporació: 90€

Quota mensual: 30€/mes

Serveis al col·legiat no resident

  1. Visat/registre/revisió documents i projectes
  2. Assessorament tècnic professional
  3. Centre de documentació
  4. Formació especialitzada

De tots aquests serveis en sou informats en aquesta pàgina web, però per a qualsevol dubte o aclariment que preciseu al respecte poseu-vos en contacte amb el Col·legi, bé personalment a les dependències col·legials, telèfon o correu electrònic.

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52