Qui pot col·legiar-se al COAATT?

Tothom que tingui el títol acadèmic d'aparellador, arquitecte tècnic, enginyer d'edificació o altre títol universitari oficial que habiliti per l'exercici de la professió regulada d'arquitecte tècnic i compleixi els altres requisits establerts legalment, té dret a ser admès en el COAATT.L'aparellador, arquitecte tècnic, enginyer d'edificació que vulgui exercir la professió com: per compte propi, assalariat o soci de societat professional, haurà d'incorporar-se obligatòriament al Col·legi. Així mateix, qui no exerceixi la professió la incorporació és de forma voluntària.El col·legiat resident podrà ser en condició:
 1. Exercent. Que desenvolupa l'activitat pròpia de la professió, amb independència de la modalitat de l'exercici (compte propi o assalariat)
 2. No exercent. Que no desenvolupa cap activitat pròpia de la professió.

Els drets i deures del col·legiat resident al COAATT s'estableixen els art. 15 i 16 dels Estatuts col·legials.

Documentació que es precisa

Primera col·legiació:

 1. Fotocòpia del DNI
 2. Foto tamany carnet en format digital
 3. Títol acadèmic o resguard del títol
 4. Omplir instància col·legial
 5. Omplir document de protecció de dades
 6. Omplir document del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
 7. Omplir document borsa de treball

D'acord amb l'exercici de la professió és necessari omplir la següent instància  i la documentació corresponent a la pòlissa de responsabilitat civil professional, MUSAAT , o facilitar documentació de subscripció de la pòlissa de responsabilitat civil professional de la companyia d'assegurances escollida, i/o omplir la següent instància  i la documentació de mútua alternativa, PREMAAT , o facilitar inscripció al Règim Especial del Treballador Autònom, RETA,

Provinent d'un altre Col·legi:

 1. Fotocòpia del DNI
 2. Certificat de trasllat del Col·legi de residència 
 3. 4 fotos tamany carnet- Títol acadèmic o resguard del títol
 4. Omplir instància col·legial
 5. Omplir document de protecció de dades
 6. Omplir document borsa de treball

Documentació a presentar a la seu col·legial, a Rambla del President Francesc Macià, 6, Tarragona, en horari d'oficina. 

Quotes 2017

Quota d'incorporació: 90€

Quota mensual: 30€/mes

Per al titulat que es col·legia en primera col·legiació i fa menys d'un any que ha finalitzat els estudis universitaris, el Col·legi subvenciona el primer any de la citada quota col·legial i la quota d'incorporació.

Així mateix, des de febrer 2012, qui gaudeixi de la citada subvenció, el Col·legi subvenciona el 50% de la quota mensual del segon any de col·legiació .

Serveis al col·legiat resident:

 1. Visat/registre/revisió documents i projectes
 2. Assessorament tècnic professional
 3. Assessorament legal, laboral, fiscal i normatiu
 4. Borsa de treball
 5. Inspecció d'obres: seguretat i patologies
 6. Suport informàtic i d'aplicacions. Web arquitecte tècnic
 7. Centre de documentació i servei de recerca
 8. Formació especialitzada
 9. Convenis amb Universistats, administracions i altres entitats per a vetllar per la professió. Per exemple, per l'obtenció del títol en Grau en Enginyeria d'Edificació.
 10. Assegurances/MUSAAT/PREMAAT. Responsabilitat civil i decennals.
De tots aquests serveis en sou informats en aquesta pàgina web, però per a qualsevol dubte o aclariment que preciseu al respecte poseu-vos en contacte amb el Col·legi, bé personalment a les dependències col·legials, telèfon o correu electrònic.

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52