DINAMITZACIÓ LABORAL 2.0. Recursos

 
 

Màrqueting digital per a tècnics d'edificació. Noves eines per a nous temps.
Presentació a càrrec de Montserrat Peñarroya de les sessions impartides al COAATT el mes d'abril.

CONTINGUT: LA WEB 2.0 : Què és la web 2.0. Diferències entre la 2.0 i la 1.0. Com hauria de ser un lloc web 2.0. Principals tècniques per atraure visites a un lloc web. Posicionament als cercadors. Publicitat. eMail Marketing. Alta en directoris i mercats online. Les relacions públiques en blogs i premsa online
EINES 2.0 i WEB 3.0 : Les xarxes socials i altres eines 2.0. Youtube i el videomarketing. Facebook. Twitter. La web 3.0. Què és i quines eines la conformen. 

  

Gestió de la identitat i la reputació digital
Article de Xavier Jiménez per al butlletí ENLLAÇ del COAATT. Primavera del 2012

La identitat i la reputació digital són conceptes que tot professional ha de tenir present avui en dia. El que hi ha a la xarxa d’un mateix, els comentaris que s’hi fan, i en definitiva totes les informacions que fan referència a un mateix conformen un perfil que conforma una identitat digital. La reputació digital és el conjunt de factors, positius i negatius que incideixen sobre aquesta identitat digital i la van configurant al llarg del temps. Aquesta reputació digital pot veure’s afavorida per la nostra activitat a la xarxa si coneixem alguns mecanismes per potenciar-la. Per ultim, i en la mesura que no tota la informació sobre nosaltres provindrà de nosaltres mateixos, caldrà monitoritzar la xarxa de forma “efectiva” per poder contestar o contra-restar si cal, aquelles informacions negatives que ens afectin, el més rapidament possible.

  

Canal You Tube de Juan Merodio
Juan Merodio, nacido en 1980, es uno de los principales expertos en España en Marketing Digital y Redes Sociales. Ponente habitual en Congresos de reconocido prestigio internacional así como profesor de las mejores Escuelas de Negocio y Universidades.

  

La Web de Empresa 2.0 - Guía práctica: Cómo atraer visitas y conseguir clientes
Ana Nieto Churruca, Lasse Rouhiainen

Global Marketing nos enseña cómo desarrollar una web eficaz en su nuevo libro Web de Empresa 2.0: Guía práctica para atraer visitas y conseguir clientes.
Esta obra, escrita por los expertos en marketing y comercio en línea Ana Nieto Churruca y Lasse Rouhiainen, es una herramienta de ayuda práctica, útil y clara para desarrollar paso a paso un proyecto Web 2.0 desde principio a fin, con un lenguaje asequible a cualquiera. No es un libro sobre lenguajes de programación, sino un compendio de principios de marketing indispensables para gerentes, mercadólogos, diseñadores gráficos, programadores y todos aquellos que deseen desarrollar sitios Web que cumplan su cometido: Atraer visitas y conseguir clientes.

  
 

L’ÚS DEL LES EINES 2.0 PER A LA RECERCA DE FEINA I EL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
Amb l’aparició del Web 2.0 canvia la manera en què el consumidor/a interacciona amb els
continguts d’Internet. L’usuari/ària, en la seva interrelació amb altres usuaris/àries o bé amb la generació de continguts, deixa una petjada, un rastre digital a la xarxa. És per això que diem que Internet “parla de nosaltres”, tot conformant la nostra identitat digital. A través de la informació que deixem a Internet, podem construir-nos un nom professional. Actualment, disposar d’una bona identitat digital s’està convertint en una eina que ens pot ajudar en el nostre desenvolupament personal i professional.

  
 

NETWORKING
Al món dels negocis sempre s’han utilitzat els contactes com un mitjà de comunicació i obtenció de dades i, per extensió, els/les responsables de selecció fa temps que van veure el seu potencial pel reclutament de nous candidats/es. D’altra banda, és comú que les ofertes de feina circulin de boca en boca i arribin a persones de l’entorn d’un treballador/a, pel qual els contactes es consideren un veritable canal de recerca de feina.
En definitiva, el networking és una eina de treball que pot utilitzar-se en els processos de millora professional com mitjà pel coneixement del mercat de treball i fins i tot com a canal directe de recerca de feina.

  
 

¿CÓMO EMPEZAR A PROMOCIONAR TU NEGOCIO EN REDES SOCIALES?: Creando el PPI (Project Planning and Implementation). Juan Merodio
Seguro que ya estás harto de escuchar los términos Redes Sociales, Web 2.0, SMO (Social Media Optimization), SMM (Social Media Marketing) y te gustaría poder poner en práctica estos términos y sus correspondientes acciones en tu negocio pero no sabes bien por dónde empezar. Y si estás pensando que tu negocio no tiene cabida en la Redes Sociales, sigue leyendo este “Libro Blanco” y comprenderás por qué cualquier negocio, sea grande o pequeño es posible hacerlo crecer con la ayuda de las Redes Sociales.

  
 

MARKETING EN REDES SOCIALES: mensajes de empresa para gente selectiva. Juan Merodio
A la hora de lanzarnos a que nuestra empresa tenga presencia en Redes Sociales debemos hacerlo de una manera eficaz, y para ello es IMPRESCINDIBLE tener una estrategia claramente definida que nos ayude a seguir la línea marcada y no volvernos locos dando vueltas que nos harán perder tiempo y dinero.

  

RECERCA DE FEINA

  

INFORME: Oportunitats de negoci al sector de l’edificació
L’estudi té per objecte la realització d’un informe d’oportunitats per a emprenedors en el sector de l’edificació avui o a mig termini. Aquest primer estudi ha identificat àmbits d’actuació que poden oferir oportunitats i noves realitats socials i econòmiques que generaran una demanda de nous productes i serveis des d’un punt de vista general.

  

22 CONSELLS PER A LA RECERCA DE FEINA
“Buscar una feina, és una feina” ha de ser inevitablement el lema per tal que la recerca de feina sigui tot un èxit. La recerca de feina requereix reflexió, esforç, temps i sobre tot mètode. Una actitud proactiva en el teu procés de recerca de feina facilitarà l’assoliment del teu objectiu professional.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52