Col·lecció ‘ESCAIRE’

Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona, 1981/1990

 

Aquesta revista, amb format de monografies temàtiques va ser el vehicle del Col·legi per tal de donar sortida als treballs premiats en les diferents convocatòries dels premis Vèrtex i Xamfrà d’investigació.

En la dècada dels 80, el Col·legi es proposà participar de la vida cultural local amb la convocatòria d’uns premis per a promoure la investigació sobre temes relacionats amb la professió, tant des de la vessant cultural, tècnica com artística. Aquesta voluntat es va concretar en la creació dels premis Vèrtex i Xamfrà que van celebrar vuit convocatòries des del 1981 al 1990.

Per donar suport a la promoció a la investigació, contribuïr a la difusió dels estudis premiats, i fer la seva aportació a l’edició bibliogràfica local -en aquests anys, sense cap reconeixement comercial-, el Col·legi va crear la revista ‘ESCAIRE’ que acull algunes de les obres premiades.

Amb els anys, la producció bibliogràfica local, va anar guanyant terreny en l’àmbit comercial, i amb l’aparició de les editorials comercials locals, el Col·legi els passà el testimoni. D’aquests deu anys de compromís i esforç editorial n’ha quedat aquesta col·lecció.

El temps transcorregut, però, no resta vigència als textos presentats ja molts d’ells encara avui dia es consideren material de referència i consulta bàsica en l’estudi dels temes tractats.

 

[Botiga Virtual]

Consultes: publicacions@apatgn.org

 
  
  
 

ESCAIRE 1. 2º premi Xamfrà, 1980

Las capillitas votivas en las calles de la Tarragona medieval
Joan Salvat i Bové

El que fue durante más de cuarenta años Cronista Oficial de la ciudad de Tarragona, Joan Salvat i Bové, recoge en este estudio la memoria de las 24 capillas votivas que llegaron a existir en la ciudad, y de las cuales únicamente se conservan 11, que han sobrevivido al tiempo y los cambios políticos y sociales gracias a la devoción espiritual y tradicional popular.
La historia de cada capilla, recogida de la viva voz de los ciudadanos y las fuentes archivísticas, se ilustra con dibujos de artistas locales, a menudo contemporáneos a la capilla, y se acompaña de la reproducción de los goigs –poesía religiosa- dedicados a la devoción de la capilla.

  
  
 

ESCAIRE 2. Accèssit premi Xamfrà, 1980

Grabados, litografías y serigrafías : técnicas, procedimientos
Gonzalo Cabo de la Sierra

Gonzalo Cabo dedica a la difusió de l’obra gràfica els seus desvetllaments de promotor, al temps que les fines dots d’escriptor i expert en tan subtil i seductora matèria. El seu llibre no és una història dels artistes que van cultivar el gravat, si no una clara i viva introducció a l’estudio dels fonaments materials de la litografía, de l’aiguafort, de l’aiguatinta o de la serigrafía, gèneres avui cultivats amb tota fortuna i alçada merescudes.

  
  
 

ESCAIRE 2. Accèssit premi Vèrtex, 1980

Obtención de la resistencia a compresión de un cemento con pequeños cilindros de pasta pura
José Garralón Jorba

EXHAURIT

Publiquem l’accèssit al Premi ‘Vèrtex 1980, que va aconseguir l’aparellador i Professor de l’Escola Universitària d’Arquitectura Tècnica de Madrid, en José Garralón Jorba, que sota el títol ‘Obtención de la resistencia (…)’, desenvolupà un minuciós estudi, força tecnificat, de la resistència a compressió del ciment, per a la seva acceptació o rebuig. 

 

  
  
 

ESCAIRE 3. Premi Xamfrà, 1981

Economia i societat al Baix Camp a mitjan del S. XIX
Pere Anguera

Aquest llibre vol ser una primera aproximació a la realitat econòmica de la comarca en la primera meitat del segle, pràctiament des de la guerra del francès fins  a la denominada revolució de setembre de 1868.
El treball formava part originàriament de la tesi doctoral de l’autor titulada ‘Ideologia i societat al baix Camp de 1868 a 1874’, amb la qual va obtenir la qualificació d’excelent cum laudem de la Universitat de Barcelona.

  
  
 

ESCAIRE 4. Premi Xamfrà, 1981

El crecimiento de Tarragona en el siglo XIX : de la nueva población del Puerto al Plan del Ensanche
Jaume Aresté i Bagés

EXHAURIT

Este libro fue elaborado como tesis de licenciatura en la Cátedra de Geografía Humana de la Universidad de Barcelona, y presentada el añoo 1980.
La obra estudia las transformaciones de Tarragona en un momento clave de su historia, que coincide con el fin del Antiguo Régimen y la implantación del sistema político liberal, así como con el conjunto de cambios que suponen la Revolución industrial y el establecimiento de las relaciones de producción capitalistas.

  
  
 

ESCAIRE 5.

Esgrafiats
Marià Casas Hierro

L'estudi recull la tècnica, les eines i els materials; com fer servir l'estilet, eina d'acer tallant amb el qual es fa saltar la primera capa d'estuc encara tendre, per fer sortir el dibuix ben perfilat i contrastat de color de la cara inferior per a ensenyar-ho a tots els qui de nou vulguin valorar-ho i fer-ho reviure. També recull els resultats de cases, indrets i èpoques diferents, des del rellotge de sol d'una masia, a la decoració extraordinària de la Casa deIs Velers de Barcelona, de finals de segle XVIII, o la riquesa heràIdica de la Casa Ametller de Puig i Cadafalch, del Passeig de Gràcia.
Amb el desig que d'altres homes entusiastes emprenguin el recull, la recerca i la divulgació d'altres oficis no prou apreciats, amb els quals es continuïn o es mantinguin vives les tècniques diverses amb aportacions noves. És aquest llibre el primer graó d'una recuperació i afermanent en aquest camp, entre tants aItres, de la voluntat decidida de servir i donar a conèixer el Patrimoni Cultural de Catalunya

  
  
 

ESCAIRE 6. Accèssit al premi Xamfrà, 1982

La Canonja i Masricart, apunts històrics
Josep Llop i Tous

La Canonja ha passat époques de negritud, dècades d'annexió, i anys de lluita, però poc importa el passat si el present que es viu és capaç de consolidar la història del demà.
Al llarg de les pàgines d’aquest llibre es reviu l'esperit de cada època;  el deixondiment rutinari de la població, les dades poc conegudes de la vida municipal a través de l'atzar polític i electoral de l'estat.
S'hi aboca llum documental i s'aprofiten mecanoscrits inèdits com el del metge Daniel Recasens i Comes: "La Canonja de 1688 a 1844 ", o el Capbreu de Masricart de 1780, juntament amb manuals notarials, escriptures, manuscrits parroquials i declaracions testificals de l'any 1528, a més a més d'un complement de setze apèndixs aclaridors sobre detalls quotidians, urbanístics, demografics, polítics, militars i econòmics de La Canonja antiga.
Som davant, doncs, d'una síntesi adient i veritable d'una pila de segles arraconats fins avui en l' oblit nostàlgic de la comunitat. 

  
  
 

ESCAIRE 7. Segon premi Xamfrà, 1983

Els marginats socials en la literatura del grup modernista de Reus
Magí Sunyer

Aquest llibre conté la tesi defensada per Magí Sunyer per obtenir el grau de la Llicenciatura en els estudis de Filologia Catalana a la Facultat de Lletres de Tarragona. El propòsit de l’autor és el de presentar l’anomenat Grup Modernista de Reus dins el context general del Modernisme català, i encara dins el de més abast, l’europeu o occidental, que va marcar l’art plàstica, la música, la literatura i les idees socials i polítiques de final de segle, com a seqüel•la i alhora com a rectificació i fins i tot contradicció acusadora del Romanticisme revolucionari, però triomfador.
La marginació social és característica de l’actitud postromàntica, però en el cas del Grup de Reus no és impostada per una postura ideològica de revolta dictada per la literatura o la moda cultural, sinó que els seu components procedíen de famílies proletàries, i la literatura que proposaven va ser poc atesa i escoltada a les editorials.

  
  
 

ESCAIRE 8

Restauración de edificios y monumentos
Agustí Portales.

El propósito del presente libro es tanto ayudar a los que se inician en el difícil camino de la restauración de edificios y monumentos, como el de ofrecer un documento de consulta y contraste válido para la práctica cotidiana. Con este propósito se han ilustrado con dibujos y fotografías los aspectos más significativos de los distintos temas.
En el apartado de anexos se han incluido, además de una cronología referida a los catálogos e inventarios de nuestro país y los documentos, ordenados cronológicamente, que han constituido hitos en el desarrollo y afianzamiento de la restauración de edificios y monumentos

  
  
 

ESCAIRE 9. Premi Xamfrà, 1982

La vil·la de Montblanc en el segon quart del segle XVIII : economia, urbanisme i societat segons la documentació cadastral.
Josep Mª Porta

Aquest treball presenta el fruit fecund de tres anys de recerca que, en una primera versió molt més àmplia que l’actual, fou presentat com a tesi de llicenciatura l’any 1981, i el mateix text, revisat i millorat obtingué l’any 1982 el premi Xamfrà.
Destaca la incursió de l’autor en una font històrica tan complexa, i per alguns, de validesa tan discutida com és el cadastre, però que ens porta una visió, fins ara mai no comneguda de la vila de Montblanc en la primera meitat del S. XVIII.
El treball s’enceta amb un estudi sobre demografia per passar tot seguit a presentar les diverses activitats econòmiques que, en relació amb l’agricultura, la indústria i el comerç, desenvoluparen els montblanquins d’aquesta época, completat per una profunda anàlisi de la seva societat. Destaca, però, per l’originalitat, la seva recerca sobre l’urbanisme de la vila en el segle XVIII.

  
  
 

ESCAIRE 10.

 

Història, anàlisi i restauració de la Sagristía nova del Monestir de Poblet

Agustí Portales

 

El present treball, ens permet descobrir amb una visió d' expert, alhora que també a l'abast del profà, els aspectes pri­mordials preexistents de la Sagristia Nova, i de retrobar per mitjà del seguiment de les tasques de restauració, aquells elements més deteriorats pel pas del temps.  

Tenim al nostre abast un compendi que ens ofereix una acu­rada visió de la Sagristia Nova del Monestir de Poblet, així com una eina de treball i comparació per tots aquells professionals i in­teressats amb inquietuds per recuperar el nostre passat.
  
  
 

ESCAIRE 11. Premi Xamfrà, 1987

 

La portada principal de la Catedral de Tarragona y su programa iconográfico

Emma Liaño

 

Este estudio sobre la fachada de la Catedral de Tarragona, exponente de la imaginería medieval, nos ofrece una detallada y ordenada descripción de las esculturas y relieves que la decoran, desde el tímpano calado, que se abre por debajo del gran rosetón, hasta la base del monumento.

Paralelamente, se describe el conjunto en su concepción compositiva, partiendo del grupo supremo del Cristo-juez, sentado glorioso en el centro del tímpano, entre ángeles que ostentan los atributos de la Pasión, analizando y relacionando la serie de representaciones e imágenes, ofreciendo la visión de un drama sagrado que se extiende y avanza como una procesión solemne, precedida por el grupo de apóstoles, patriarcas y profetas, presidido por la bellísima Virgen María, madre del vencedor del pecado, los episodios del cual decoran su pedestal.

  
  
 

ESCAIRE 12. Premi Xamfrà, 1988

Història de Barberà a través dels noms
Carme Plaza


Aquest inventari onomàstic i toponímic de Barberà de la Conca, presenta una visió històrica del municipi a partir dels noms de les persones, les famílies i els llocs.
Els noms reflecteixen una realitat política i sociològica: cognoms, renoms i topònims són testimonis dels canvis demogràfics, de la política i de la distribució de la propietat. En general, els noms de les terres i de la gent, expliquen la cultura d’un poble, les relacions entre ells i el seu entorn i, en definitiva, la seva concepció del món.

  
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52