Presentació

El COAATT ofereix a les empreses, entitats i institucions programes de formació especialitzats en el camp de la construcció, la seguretat en el treball, o eines de treball específiques per tècnics.

L'objectiu és desenvolupar els coneixements dels tècnics creant programes de formació en funció de les necessitats de l'empresa a qui va dirigit.

Formació a mida

Cursos orientats al reciclatge i actualització dels coneixements tècnics dintre de diferents àrees: control de qualitat, materials, seguretat i salut a l’obra, etc.

Cursos complementaris a la formació específica que tenen l’objectiu d’introduir i millorar les habilitats instrumentals dels professionals, sobretot pel que fa a la utilització i aprofitament de les noves tecnologies de la informació.

Altres cursos desenvolupats a la mida de les necessitats de les empreses.

 

 

Més informació:

Àrea de Formació del COAATT

Tel. 977.212.799 · formacio@apatgn.org · www.apatgn.org


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52