Qui pot habilitar-se/acreditar-se al COAATT?

L'aparellador, arquitecte tècnic, enginyer d'edificació col·legiat resident en qualsevol altre Col·legi d'Aparelldors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de l'Estat que pel desenvolupament de treballs professionals en qualsevol indret de l'Estat, vol tramitar el registre del treball professional al COAAT.

Si no ha tramitat mai cap treball  professional, documentació que es precisa per l'habilitació/acreditació

  1. Omplir instància d'habilitació/acreditació
  2. Pòlissa de responsabilitat civil professional 

Si és amb MUSAAT, només cal que ho poseu a la instància d'habilitació/acreditació.

Si és amb una altra companyia d'assegurances, cal que faciliteu fotocòpia de la pòlissa actualitzada (són a destacar els punts: assegurat i objecte assegurat) i últim rebut pagat.

Si ha tramitat alguna vegada algun treball professional:

1. Pòlissa de responsabilitat civil professional.

Si és amb MUSAAT, no cal facilitar cap documentació.

Si és amb una altra companyia d'assegurances, cal que faciliteu fotocòpia de la pòlissa actualitzada (són a destacar els punts: assegurat i objecte assegurat) i últim rebut pagat.

 

Serveis al col·legiat habilitat:

  1. Visat/registre/revisió documents i projectes
  2. Assessorament tècnic professional

De tots aquests serveis en sou informats en aquesta pàgina web, però per a qualsevol dubte o aclariment que preciseu al respecte poseu-vos en contacte amb el Col·legi, bé personalment a les dependències col·legials, telèfon o correu electrònic.

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52