CONDICIONS DEL SERVEI

 

Per als col·legiats, el primer dia d'ús del material és gratuït

 

  1. Quan el lloguer el realitzi un particular o col·legiat no resident del COAATT, aquest requerirà del dipòsit d'una fiança.

  2. La persona qui retira l'aparell es fa responsable directe del material retirat. 

  3. El material es recollirà i s’entregarà directament a la persona responsable del gabinet tècnic dins l'horari laboral, prèvia comunicació telefònica. 

  4. Si la persona que retira el material ho fa en nom d'un altre, haurà d'aportar una autorització escrita de la persona a nom de qui anirà a càrrec el lloguer

  5. El preu inclou el material complementari de trípode i mira. En el cas de que no s'utilitzin o no s'enretirin, el preu de lloguer dels aparells és el mateix. El preu indicat no inclou l'IVA.

  6. Els caps de setmana i dies festius (locals de Tarragona) no es comptabilitzaran. 

  7. Pel sol fet d'enretirar qualsevol dels aparells amb els seus complements, es cobrarà un dia complet (no hi a tarifa partida).

  8. Es considerarà dia complet si l'aparell s'enretira abans de les 13.00 h o quan es retorni després de les 11.00 h del matí. 

  9. Els serveis de lloguer que sobrepassin els 7 dies s'incrementaran en un 50%.

 

Full de sol·licitut de lloguer

EQUIPS DISPONIBLES

  

 

METRO LÀSER LEICA (Distanciòmetre)

Metro làser disto de Leica

Disto clàssic altures indirectes  i tracking

Preu del lloguer 6  €/dia

 

 

TAQUÍMETRE LEICA T-100

Taquímetre Leica T-100

Lectura anglès digital i plomada òptica

Preu del lloguer 10  €/dia

 

 

 

TAQUÍMETRE WILD T-05

Taquímetre Wild t05

 

Preu del lloguer 10  €/dia

 

 

TAQUÍMETRE FET 500

Taquímetre Fet500

 

Preu del lloguer 10  €/dia

   

 

 

NIVELL ÒPTIC WILD NK1

Nivell Wild NK1

Nivell òptic

Preu del lloguer 6  €/dia

 

 

NIVELL ÒPTIC GEO 10X22

Nivell Geo 10x22

Nivell òptic

Preu del lloguer 6  €/dia

 

 

 

SONÒMETRE

Sonòmetre

Sonòmetre digital

Preu del lloguer 6  €/dia

 

 

ESCLERÒMETRE

Escleròmetre

 

Preu del lloguer 6  €/dia

 

 

 

TRÍPODE I MIRA

Trípode i mira

Metàl•lics i de fusta

Inclós en el preu de l'aparell

 

 

TACÒMETRE

Taquímetre Leica T-100

 

Preu del lloguer 6  €/dia

 

  

 

MULTIDETECTOR

Multidetector

Multidetector 3 en 1 (metall, fusta i cables elèctrics)

Preu del lloguer 6  €/dia

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52