ORGANITZACIÓ SUPRACOL·LEGIAL 

El col·lectiu professional dels Arquitectes tècnics col·legiats ascedeix a més de 56.000 exercents a tota Espanya. L’estructura col·legial està formada per 55 col·legis professionals que es coordinen mitjançant el CONSEJO GENERAL, i que tenen la consideració de Corporacions de Dret Públic.
Existeixen, a més, organitzacions professionals a nivell de les Comunitats Autònomes, algunes creades per imperatiu de les legislacions particulars, i altres per la voluntat dels col·legis de cada autonomia en tant no es promulguen les lleis reguladores de les mateixes que disposen els propis estatuts d’autonomia.

* FONT: web del CGATE

 

 

CONSEJO GENERAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA DE ESPAÑA

   

C/ Bon Pastor, 5
08021 BARCELONA
T. 934.145.026

web: http://www.consellaparelladors.cat

A/e. consell@apabcn.cat

 

COMUNICATS DEL CONSELL  

Paseo de la Castellana, 155
28046 MADRID
T. 915.705.588

web: http://www.arquitectura-tecnica.com/

A/e. consejo@arquitectura-tecnica.com

 

COMUNICATS DEL CONSEJO  

 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52