SERVEI DE COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS

 

Gestiona tant les monografies tècniques, com les publicacions més divulgatives, així com les institucionals i els canals de comunicació amb el col·legiat.

DISTRIBUCIÓ: publicacions@apatgn.org PUBLICITAT: serveisexterns@apatgn.org

BOTIGA VIRTUAL [+]

 

 

 

PUBLICACIONS TÈCNIQUES

Amb la voluntat de donar suport als professionals en l'actualització continuada de coneixements, a més de l'activitat formativa que desenvolupa, el COAATT publica dues col·leccions de llibres tècnics destinats a recollir els temes que afecten la professió:


- Col·lecció 'Manuales Profesionales'
- Col·lecció 'Quaderns Tècnics'

 

 

PUBLICACIONS INSTITUCIONALS


Revista TAG · Memòria col·legial · Dossiers de premsa · Publicacions culturals · Col·lecció 'Escaire' (1980 / 1991)

 

   

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Una de les funcions bàsiques del COAATT es centra en la informació al col·lectiu professional, tant pel que fa als aspectes tècnics relacionats amb la professió, com els canvis normatius, administratius, etc. que afecten el desenvolupament de les tasques professionals i que aquests han de conèixer.

- Enllaç

- Comunicacions: Recordeu · Formació · Comunicat

 

 

 

MODIFICACIONS MÉS SIGNIFICATIVES DE LA LLEI D'URBANISME

 

  "Llei 3/2012, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme”

  Els autors, Guillem Carrera Rey, arquitecte i Meritxell Anglès Bru, arquitecta tènica, analitzen al document les novetats significatives de la llei 

 

 

 

UN COL·LEGIAT AL CIM MÉS ALT D'AMÈRICA

'La recerca d'un somni' El nostre company, l'arquitecte tècnic Marcos Soler Pérez va fer el cim de l'Aconcagua, i ara ens porta el relat de la seva ascensió...

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52