PUBLICITAT

 

El COAATT posa a disposició de les empreses del sector que ho considerin oportú diferents espais de comunicació per contactar amb més de 500 col·legiats, ens locals, gremis de la construcció i altres col·legis professionals.

Cada espai està pensat per satisfer les diferents necessitats de promoció, difusió, comercialització i  informació; una eina de comunicació de les empreses del sector, ja siguin fabricants, distribuïdors, constructors, promotors, despatxos professionals o tècnics. En definitiva, qualsevol empresa que vulgui arribar als arquitectes tècnics, aparelladors i enginyers d’edificació de Tarragona.

Els espais són uns mitjans idonis per donar a conèixer els seus productes o serveis i establir contactes amb els arquitectes tècnics, usuaris dels espais i serveis, i lectors dels mitjans de comunicació del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona.

 

REVISTA TAG

 

 1. Mida A4
 2. Impressió color
 3. Periodicitat trimestral
 4. 1.500 exemplars en llengua catalana i castellana
 5. Distribucida entre els col·legiats, institucions i empreses

 

ESPAIS DISPONIBLES

 1. Faldó 210x97 mm
 2. 1/2 pàgina 210 x 148,5 mm
 3. 1 pàgina 210 x 297 mm
 4. Contraportada 210 x 297 mm 
 5. Encartament. Tamany màxim A4
 

MANUALS PROFESSIONS

 

 
 1. Mida A4
 2. Impressió interior 1 tinta
 3. Impressió portada color
 4. 1.000 exemplars en llengua castellana
 5. Venda en llibreries tècniques, col·legis professionals, biblioteques especialitzades, etc. 

ESPAIS DISPONIBLES

 1. 1/2 pàgina 170 x 130 mm
 2. 1 pàgina 170 x 265 mm
 3. 2 pàgines

 

CANALS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA

 

 ENLL@Ç

RECORDEU

ESPAI WEB

 1. Informe de periodicitat mensual en versió electrònica i paper
 2. 200 exemplars en llengua catalana
 3. Correu electrònic enviat a 500 col·legiats

 1. Informe de periodicitat semanal en versió electrònica
 2. Correu electrònic enviat a 500 col·legiats
 1. 300 visites diàries
 2. Arquitectes tècnics, enginyers de l'edificació, altres professionals del sector i empreses

ESPAIS DISPONIBLES

Espai publicitari amb enllaç al web de l'empresa patrocinadora

 

Més informació:

Serveis Externs del COAATT
Telf: 977.21.27.99 (Extensió 6)
Telf: 977.25.08.71/Fax: 977.22.41.52

Email: serveiexterns@apatgn.org

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52