Per tal de donar compliment al text de la Llei de Col·legis Professionals, el col·legiat aportarà la següent documentació, tant tècnica com administrativa, en presentar una sol·licitud de visat o de registre i certificació, de qualsevol de les intervencions professionals següents en l’àmbit de les seves competències

   

 

INTERVENCIONS PROFESSIONALS

Projecte d'activitat. Codi Ti 41

Plans d'emergències. Codi Ti 42

Relacions valorades. Codi Ti 62

Memòries valorades. Codi Ti 63

Valoració d'immobles. Codi Ti 65

Valoració de terrenys i solars. Codi Ti 66

Informe i/o dictamen. Codi Ti 71

Actuacions pericials i arbitratges. Codi Ti 72

Certificats. Codi Ti 73

Certificats per a espectacles. Codi Ti 74

Certificats per a bastides. Codi Ti 75

Certificat habitabilitat. Codi Ti 76

Col·laboracions tècniques. Codi Ti 81

Consultes tècniques. Codi Ti 82

Amidaments d'edificació. Codi Ti 91

Amidaments de terrenys Codi Ti 92

Delimitació i/o replanteig d'edificació. Codi Ti 93

Delimitació i/o replanteig de terreny o solar. Codi Ti 94

Amidaments d'unitats d'obra. Codi Ti 95

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52