Per tal de donar compliment al text de la Llei de Col·legis Professionals, el col·legiat aportarà la següent documentació, tant tècnica com administrativa, en presentar la sol·licitud de visat o de registre i certificació, qualsevol de les intervencions professionals relacionades amb la construcció d'edificis i en l’àmbit de les seves competències

 

 

INTERVENCIONS PROFESSIONALS

Projecte i direcció d'obra. Obres fora de l'àmbit del CTE. Codi Ti 11

Projecte i direcció d'obra. Obres en l'àmbit del CTE. Codi Ti 11

Projecte. Obres fora de l'àmbit del CTE. Codi Ti 12

Projecte. Obres en l'àmbit del CTE. Codi Ti 12

Direcció d'obra. Obres fora de l'àmbit del CTE. Codi Ti 13

Direcció d'obra. Obres en l'àmbit del CTE. Codi Ti 13

Direcció d'execució d'obra. Codi Ti 14

Projecte de legalització. Codi Ti 15

Legalització de la direcció d'obra. Codi Ti 16

Legalització de la direcció d'execució d'obra. Codi Ti 17

Programa i direcció de control de qualitat. Codi Ti 31

Programa de control de qualitat. Codi Ti 32

Direcció de control de qualitat. Codi Ti 33

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52