Per tal de donar compliment al text de la Llei de Col·legis Professionals, el col·legiat aportarà la següent documentació, tant tècnica com administrativa, en presentar una sol·licitud de visat o de registre i certificació, de qualsevol de les intervencions professionals relacionades amb la gestió i control d'obres en l’àmbit de les seves competències

  

 

INTERVENCIONS PROFESSIONALS

Programa i seguiment. Codi Ti 43

Programació de l'execució. Codi Ti 44

Seguiment de la programació. Codi Ti 45

Racionalización, planificació i programació d'obres. Codi  Ti 46

Estudi i comprovació d'ofertes. Codi Ti 61

Revisió de preus i ajust de pressupost. Codi Ti 64

Assessorament i gestió econòmica.Codi Ti 83

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52