Per tal de donar compliment al text de la Llei de Col·legis Professionals, el col·legiat aportarà la següent documentació, tant tècnica com administrativa, en presentar una sol·licitud de visat o de registre i certificació, de qualsevol de les intervencions professionals relacionades amb la gestió i control de la seguretat i salut en obres de construcció en l’àmbit de les seves competències

  

 

INTERVENCIONS PROFESSIONALS

Estudi de seguretat i/o coordinació en fase de projecte. Codi Ti 01

Estudi bàsic de seguretat i/o coordinació en fase de projecte. Codi Ti 02

Coordinació en fase d'execució. Codi Ti 03

Coordinació en fase d'execució i estudi de seguretat i salut. Codi Ti 04

Coordinació en fase d'execució i estudi bàsic de seguretat i salut. Codi Ti 05

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52