Per tal de donar compliment al text de la Llei de Col·legis Professionals, el col·legiat aportarà la següent documentació, tant tècnica com administrativa, en presentar una sol·licitud de visat o de registre i certificació, de qualsevol de les intervencions professionals relacionades amb obres d'urbanització en l’àmbit de les seves competències

  

 

INTERVENCIONS PROFESSIONALS

Projecte i direcció de parcel·lació. Codi Ti 51

Projecte de parcel·lació. Codi Ti 52

Direcció de parcel·lació. Codi Ti 53

Reparcel·lació. Codi Ti 54

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52