BIBLIOGRAFIES TEMÀTIQUES

 Projectes de rehabilitació (2010)

 Ecoeficiència en Edificació (Grau en Enginyeria d'Edificació, 2010)

 Gestió integral (Grau en Enginyeria d'Edificació, 2010)

 Informes pericials (2011)

 Càlcul d'estructures (2010)

 Coordinació de seguretat (Juny de 2009)

 Control de qualitat (Abril de 2009)

 Postgrau de Construction Management (2008) 

 Hàbitat sostenible (2008) 

QUÈ HI HA A LA BIBLIOTECA SOBRE...

Gestió de projectes [Consultar]

Bastides i estintolaments [Consultar]

Instrucció EHE-08 [Consultar]

Control de qualitat [Consultar]

Coordinació de seguretat i salut [Consultar]

Humitats (patologia) [Consultar]

Seguretat contra incendis [Consultar]

Accessibilitat [Consultar]